İKSV’den AB destekli yeni program: Ortaklaşa

Türkiye’de kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki faaliyetler yürüten İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle, kültür, diyalog ve destek programları içeren büyük bir projeye başlıyor.
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı“, Türkiye genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlıyor. Üç yıl sürecek proje kapsamında kültür-sanat odaklı STK’larla yerel yönetimlerin birlikte üretecekleri projelere 1,3 milyon Euo hibe desteği sağlanacak.

Ortaklaşa projesi, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Proje, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında doğrudan hibe yoluyla destekleniyor.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner: Destek projeleri, kültür ve sanatın her koşulda sürdürülebilmesi için şart

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner konuşmasında şunları dedi: “Hepimiz, yaşanan felaket nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Bölgedeki paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz ve burada oluşan ihtiyaçların giderilmesi için orta ve uzun vadeli çalışmalar planlıyoruz.

Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz, bölgedeki müzik öğrencileri ile öğretmenlerine yönelik Enstrüman Destek Fonu’nun yanı sıra ülke çapındaki en önemli çalışmalarımızdan biri de, uzun süredir üzerinde çalıştığımız Ortaklaşa, Kültür, Diyalog ve Destek Programı olacak. Hepimiz biliyoruz ki kültür-sanat ülkemizde her zaman ortak bir çabayla ayakta tutulan, kırılgan bir alan.

Bu yüzden işbirliği ve dayanışmayı öne çıkaran bu kapsamlı projeyi hayata geçirmemizi sağlayan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Toplumsal dayanışma ve sivil toplumun güçlendirilmesinin yanı sıra özellikle kültür politikalarının oluşturulmasında yerel yönetimler ve kültür kurumlarının kol kola çalışabilmesi de çok büyük önem taşıyor. Bu ortak hedefle projemize iştirak eden Marmara Belediyeler Birliği’ne de ayrıca teşekkürler.”

Ortaklaşa Saha Araştırması ve Kültür Politikaları Raporu

Ortaklaşa’nın programları, Türkiye genelinde nicel ve nitel olarak yapılacak kapsamlı bir saha araştırmasından elde edilecek veriler ışığında şekillendirilecek. Sivil toplum ve yerel yönetimlerde çalışan kültür-sanat profesyonellerinin ihtiyaçlarını, kaynaklarını ve mevcut ve muhtemel işbirliği zeminlerini anlamayı amaçlayacak araştırmada öncelikli olarak deprem bölgesinde kültür-sanat alanında faaliyetlerine devam etmeye çalışan paydaşlar ziyaret edilecek.

Yerelde bütüncül, kapsayıcı, eşitlikçi ve hak temelli bir kültür ekosistemini ortaklaşa kurmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var?” sorusundan yola çıkacak araştırma sonunda 2023 sonunda yayımlanacak çalışma, İKSV’nin 2010’dan bu yana hazırlanan 11. kültür politikaları raporu olacak.

1,3 milyon euro hibe desteği

Program kapsamında, Türkiye genelinde kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin birlikte üreteceği ortak projelere toplam 1,3 Milyon Avro tutarında hibe verilecek.

Nisan 2023 ve 2024 yılının ilk yarısında açılacak çağrılara tüm Türkiye’den kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, en az bir belediye ortağıyla birlikte başvurabilecek.

Üç farklı başlığa odaklanacak açık çağrılarda;
• Farklı disiplinlerden kültür ve sanat projeleri,
• Bir kültürel mekânın STK’ların uzmanlığıyla dönüştürüldüğü ve işlevselleştirildiği projeler,
• Kapsayıcı kültürel planlamaları ve kültür yönetimini teşvik eden pratikler desteklenecek.

Hibe programında, deprem bölgesine ya da depremden etkilenenlere yönelik tasarlanan kültür-sanatı odaklı projeler de teşvik edilecek.

Hibe başvuruları, İKSV ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) temsilcilerinin de bulunduğu bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecek. Hibe programının ayrıntıları ortaklasa.iksv.org adresinden ve Ortaklaşa Programı sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Ortaklaşa Diyalog Programı: STK ve belediye çalışanları birlikte düşünüyor

Ortaklaşa Diyalog Programı, STK’larda ve belediyelerde çalışan kültür profesyonellerini bir diyalog programı aracılığıyla kültür politikaları ve yönetimi alanında konuşmaya ve beraber öğrenmeye davet ediyor. Proje süresince, yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulması yolunda sivil toplum ve belediye çalışanlarının katılımıyla, Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayacak 7 Yuvarlak Masa Toplantısı ile 7 Arama Konferansı gerçekleştirilecek.

İKSV, projenin ardından, Ortaklaşa Programı’ndan elde edilen deneyimleri daha geniş kitlelerle paylaşmak ve üç yıl boyunca ortaklaşa üretilen fikirleri kültür profesyonelleriyle tartışmak üzere, 2025 yılında yerelde katılımcı kültür politikalarına dair somut önerileri içeren bir politika metni ve yol haritası da yayımlayacak.

Ayrıntılı bilgi için: ortaklasa.iksv.org

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir