IMF faizlerde düşüş bekliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) son Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda, yüksek enflasyona tepki olarak sıkılaşan para politikalarının gevşemesinin ve faiz oranlarının pandemi öncesi seviyelere dönmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

Faiz oranlarının bu seviyelere ne kadar yaklaşacağının sürekli olarak artan bütçe açığı ve borçlar ya da finansal parçalanma içeren alternatif senaryoların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bağlı olduğu ifade edildi.

Raporda dünya genelinde kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının Covid 19 pandemisi sırasında yükseldiği ve yüksek kalmaya da devam edeceği söylendi. Raporun üçüncü bölümünde düşük faizin kamu borçlarıyla mücadeleyi kolaylaştıracağı belirtildi.

ARTAN KAMU BORÇLARIYLA NASIL MÜCADELE EDİLİR?

IMF tarafından yayımlanan raporda “Artan kamu borçlarıyla nasıl mücadele edilir?” başlıklı bölümde ekonometrik analizlere dayanan ve tarihsel deneyimlerin gözden geçirilmesiyle üç ana sonuca ulaşılıyor.

Bu sonuçlar ise şöyle sıralanıyor:

-Zamanlanmış ve uygun şekilde tasarlanmış mali düzenlemelerin borç oranlarını kalıcı bir şekilde düşürme olasılığı yüksektir.

– Bir ülke borç sıkıntısı içinde olduğunda mevcut borcunu ödeme koşullarının yeniden müzakeresinin, mali konsolidasyonu ve ekonomik büyümeyi desteklemeye yönelik politikaların borç oranlarının düşürülmesinde önemli ve uzun süreli bir etkisi olabilir. Alacaklılar arasında koordinasyon esastır.

-Son olarak, ekonomik büyüme ve enflasyon tarihsel olarak borç oranlarının düşürülmesine katkıda bulunmuştur.

IMF raporda, “Kalıcı enflasyonist baskılar, “uzun süre yüksek” bir faiz oranı ortamı riski oluşturur. Ancak, daha uzun bir zaman diliminde ve enflasyon baskıları yatıştıktan sonra, denge reel faiz oranlarının, reel borç ödeme maliyetlerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olması gereken yapısal güçler nedeniyle düşük kalması beklenmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir